“Tsha Kuetu” by Monik Tendayi

She mixes Ciluba and Lingala on traditional music of Kasayi, mutwashi.

Title: Cyà kwètù
Artiste: Monik Tendayi

moniktenday

Official Site